Generelle betingelser og privatlivspolitik

Generelle betingelser og privatlivspolitik

Terms & Condition Gofer


VELKOMMEN TIL GOFER

Tak, fordi du bruger vores tjeneste, Gofer. Tjenesten leveres af Gofer ApS (i det følgende benævnt ”Gofer”) med adressen Naverland 2, 13., 2600 Glostrup, Danmark og CVR nr. 38 49 36 39.

Gofer er en on demand applikation til servicebranchen (herefter benævnt “Tjeneste”). Gofer handler om at hjælpe hinanden. Formålet med Gofer Tjeneste er derfor at imødekomme netop dit behov for hjælp til håndværksmæssige opgaver og lignende samt skabe og formidle kontakten til rette vedkommende, som kan hjælpe dig med skræddersyede ydelser til lige netop dit behov.

Når du bruger vores Tjeneste, accepterer du samtidigt denne Privatlivspolitik. Kan du ikke acceptere vores Privatlivspolitik, må du straks ophøre med at anvende Tjenesten.

Accept af vores brugerbetingelser er også en forudsætning for din anvendelse af vores Tjeneste. Før du må tage vores Tjeneste i brug, bør du derfor have læst vores brugerbetingelser.

 
OPLYSNINGER, VI BEHANDLER OG HVORDAN DE INDSAMLES
Oplysninger, du giver os. Gofer beder dig om at oprette en Profil med email- eller Facebook-login. Når du gør dette, beder vi dig om at angive nogle oplysninger om dig selv. Disse oplysninger kan eksempelvis være navn, e-mailadresse, telefonnummer og adresse.

Oplysninger, vi indsamler gennem din brug af vores Tjeneste. Vi indsamler oplysninger om, hvordan du bruger vores Tjeneste, f.eks. når du [afventer input fra klient].

Enhedsoplysninger. Vi indsamler enhedsspecifikke oplysninger (f.eks. hardwaremodel, operativsystemversion og mobilnetværksoplysninger). Gofer kan knytte dit enheds-id til din Profil.

Logoplysninger. Når du bruger vores Tjeneste, indsamler og lagrer vi automatisk visse oplysninger om din adfærd. Disse oplysninger omfatter:

Oplysninger om, hvordan du bruger vores Tjeneste, herunder din interaktion med andre Brugere og Partnere.
Oplysninger om hændelser på enheden, f.eks. nedbrud, systemaktiviteter og hardwareindstillinger.
Lokationsoplysninger. Når du bruger vores Tjeneste, kan vi indsamle og behandle oplysninger om din aktuelle placering. Vi anvender forskellige teknologier til at fastlægge placering, herunder IP-adresse og GPS, som kan give Gofer oplysninger om enheder, Wi-Fi adgangspunkter og mobilmaster i nærheden.

Lokal lagring. Vi kan indsamle og lagre oplysninger (bl.a. personlige oplysninger) lokalt på din enhed ved hjælp af f.eks. cachelager.

 
HVORFOR BEHANDLER VI DINE OPLYSNINGER?
Vi anvender de oplysninger, som vi indsamler:

Til at besvare dine spørgsmål.
Til at give dig en bedre service.
Til interne statistiske og markedsførings- og driftsmæssige formål, herunder til at måle og forstå vore brugeres demografiske sammensætning, interesser, forbrugsmønstre og andre forhold.
Til at undersøge, forebygge, forsvare eller træffe andre foranstaltninger i forbindelse med overtrædelse af denne Privatlivspolitik eller af Brugerbetingelserne eller i forbindelse med ulovlige aktiviteter, mistanke om svindel eller mulige trusler mod vores eller andres rettigheder.
Med henblik på at sende dig en e-mail, der bekræfter din tilmelding.
Til at give dig meddelelse om ændringer af Tjenesten, af brugerbetingelserne eller af denne Privatlivspolitik.
For at overholde gældende lovgivning.
Når du kontakter Gofer, registrerer vi kommunikationen for at hjælpe dig med din henvendelse. Vi kan bruge din e-mailadresse til at informere dig om vores Tjeneste, f.eks. ved at informere dig om kommende ændringer i Tjenesten, brugerbetingelserne eller Privatlivspolitikken. Du vil kun modtage markedsføringsmateriale via SMS/e-mail, hvis du udtrykkeligt, forudgående har givet os lov til at sende sig sådanne henvendelser.

Vi anvender oplysninger om din brug af Tjenesten til at lave aggregerede statistikker til eget brug og til tredjepart.

Vi beder om dit samtykke, før vi anvender oplysninger til andre formål end dem, der er angivet i disse vilkår.

 
BETALINGSINFORMATION
Når du bruger Gofer Tjeneste indsamler Gofer information omkring dine transaktioner. Dette inkluderer din betalingsinformation, som for eksempelvis dit kreditkort eller anden kortinformation, konto og verificeringsinformation ligesom at vi også kan indsamle din faktureringsinformation og kontaktoplysninger (samlet betegnet”Betalingsoplysninger”). Indsamlingen af Betalingsoplysninger er nødvendig for at tilbyde dig Tjenesten.

Når du bruger Tjenesten til at købe Håndværksmæssige Ydelser som Bruger eller til at yde Håndværksmæssige Ydelser som Partner accepterer du, at Gofer må videregive denne Betalingsinformation til Paylike ApS, P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus (“Paylike”).

Paylike vil modtage Betalingsoplysningerne for at være i stand til at gennemføre betalingen.

Gofer er ikke ansvarlig for Paylikes behandling af din Betalingsinformation.

For at kunne købe Håndværksmæssige Ydelser samt udbyde Håndværksmæssige ydelser skal du have læst og accepteret Paylikes brugerbetingelser på https://paylike.dk/terms-of-service.

Ved at acceptere denne Privatlivspolitik, accepterer du tilmed at være bundet af Paylikes brugerbetingelser, som kan blive revideret af Paylike fra tid til anden.

 
OPLYSNINGER, VI VIDEREGIVER
Vi videregiver ikke personlige oplysninger til tredjemand, undtagen i disse tilfælde:

Med dit samtykke. Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Gofer, hvis vi har dit forudgående, udtrykkelige samtykke.
Til ekstern behandling. Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik, se herunder sektionen om betalingsinformation ovenfor. Dine oplysninger vil ikke blive overført eller videregivet uden for EU.
Af juridiske årsager. I det omfang vi er forpligtet ved lov.
 
SIKKERHED
Gofer har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Vi bruger normalvis ikke dine personoplysninger med henblik på at træffe automatiske afgørelser. Dog kan vi være forpligtet hertil i henhold til lovgivning, i hvilket tilfælde vi vil informere om en sådan behandling og giver dig en mulighed for at gøre indsigelse.

Tjenesten kan fra tid til anden linke til andre hjemmesider, der udbydes af os eller vore tilknyttede virksomheder, men som har deres egne privatlivspolitikker. Hvis du bruger disse links, forlader du Tjenesten. Disse hjemmesiders privatlivspolitikker regulerer sidernes praksis for indsamling, brug og videregivelse af oplysninger. Du bør læse de privatlivspolitikker, der gælder for de sider, som der linkes til, og som du besøger.

 
DINE RETTIGHEDER
 
Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til gennem skriftlig henvendelse til os og til at anmode om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. For udlevering af flere kopier er vi berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@gofer.dk med dokumentation for, at du er den pågældende person.

 
Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, således at oplysningerne kan blive korrigeret.

 
Retten til sletning
Du har ret til at få dine personoplysninger slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis vi fx ikke længere har et formål med behandling af dine personoplysninger, eller du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har andet retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger etc. Hvis vi kan påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger.

 
Retten til begrænsning af behandling
Du har ret til at opnå begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger, fx hvis du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger.

 
Retten til dataportabilitet
Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format at få dine personoplysninger udleveret og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, hvis vores behandling af dine personoplysninger fx er baseret på dit samtykke eller behandlingen foretages automatisk.

 
Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen blandt andet er baseret på legitime interesser, herunder profilering.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du har også ret til ikke at være genstand for en afgørelse baseret udelukkende på automatiseret behandling, herunder profilering, som har retsvirkning for dig eller tilsvarende betydeligt påvirker dig.

 
Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde, fx hvor vi har andet retsgrundlag til behandling af dine oplysninger, er berettiget til at fortsætte behandlingen. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom. Der henvises i øvrigt til ovenstående beskrivelser af dine rettigheder.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte Gofer ved at sende en mail til info@gofer.dk.

 
Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed over vores behandling af dine personoplysninger.

 
Sletning af persondata
Såfremt du ikke gør brug af vores Hjemmeside i en periode på 1 år, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog af regnskabs- og skattemæssige hensyn gemmer visse personoplysninger i en periode på op til 5 år.

 
ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN
Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Privatlivspolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Privatlivspolitikken, vil du blive orienteret om dette ved din næstkommende brug af Tjenesten.

Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede Privatlivspolitik, bør du ikke fortsætte brugen af Tjenesten. Gennem fortsat brug af Tjenesten accepterer du den ændrede Privatlivspolitik.

 
VERSION
Dette er Gofer Privatlivspolitik af 02. marts 2018.

 
KONTAKTINFORMATION
Forespørgsler i henhold til ovenstående vilkår kan rettes til Gofer på e-mail: info@gofer.dk.